Logo

44_thmbperpi.jpg
 Concours de l'Ordre 2009 
19_book10thumbnail.jpg
 Portfolio 2010 
45_thumblitterature.jpg
 Pavillon d'écriture 
37_thumb4.jpg
 Library Plus 
29_microthumbnail.jpg
 Microarchitecture 
36_thmbbesiktas1.jpg
 Besiktas 2035 
42_thumbnouvel.jpg
 Signalétique 
22_book11thumbnail.jpg
 Portfolio 2011 
38_thumbfrat.jpg
 Frat'House 
7_divorcethumbnail.jpg
 Divorce 
46_thumbbkl.jpg
 Brooklyn Warehouse 
16_mapping.jpg
 Video mapping 
14_thumbparties.jpg
 Parties 
11_housingthumbnail.jpg
 30 apartments 
15_workshopthumb.jpg
 Workshop Video 
34_truethumb.jpg
 True Lie 
49_pfethumbnail4.jpg
 Urbanité / Diploma project 
35_1950thumb.jpg
 Paris 1950 
39_thumblib.jpg
 e-Library 
4_densitythumbnail.jpg
 Density is home (?) 
27_unithumbnail.png
 Univercity 
52_mosthumbnail1.jpg
 Matter of Scale 
43_thumbhl.jpg
 450 W14th st. 
12_thumbentourage1.jpg
 Entourage 
48_thumbvan.jpg
 Voronoi 
28_totemthumbnail.jpg
 Totem 
13_brnzl.jpg
 Château de Bournazel 
33_banthumb.jpg
 Workshop Shigeru Ban 
40_thumbkids.jpg
 Classes à Paris 
47_thumbbcn.jpg
 e-Carpark 
17_lumexpthumb.jpg
 Lumière Expansive 
41_thumbtour2.jpg
 Une Tour Logique 
6_thumb.jpg
 Istanbul avec moi 

© Mikaël Pors - 2015

Email me!